Menu

Nasze wsparcie dla kredytobiorców w związku z pandemią koronawirusa

Klienci instytucjonalni i agrobiznes

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i zostałeś dotknięty skutkami pandemii koronowirusa informujemy, że w ramach naszych działań pomocowych dla klientów instytucjonalnych oraz agrobiznesu zaoferujemy Ci następujące rozwiązania:

 • Zawieszenie spłaty kredytu na okres do 6 m-cy.
  • W przypadku chęci skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu skontaktuj się telefonicznie ze swoim doradcą lub e-mailowo na adres wsparcie.biznes@bsbrodnica.pl
   Pobierz załącznik (wniosek) w formacie PDF
  • Jednocześnie przypominamy, że zawieszenie spłaty kredytu nie oznacza jego umorzenia .
 • Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem ZBP w sprawie moratorium pozaustawowego dot. jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj .
 • Umożliwienie Klientom, którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia limitu w rachunku bieżącym jego przedłużenia na okres do 6 m-cy na uproszczonych zasadach.
 • Możliwość udzielania finansowania obrotowego dla przedsiębiorców zakwalifikowanych do MSP z zastosowaniem zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 80% kwoty kredytu na okres do 39 m-cy.
 • Możliwość udzielenia finansowania obrotowego średnim i dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG-FGP).
  Więcej informacji na temat Gwarancji PLD-FGP
 • Możliwość udzielania finansowania obrotowego dla podmiotów działających w sektorze rolnym w postaci kredytu z dopłatą do odsetek oraz gwarancją BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR).
  Więcej informacji na temat kredytu z dopłatą i gwarancją FGR
 • Możliwość udzielania finansowania obrotowego na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 z dopłatą do oprocentowania - kredyty z dopłatami w ramach ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)

Szczegółowych informacji udzieli Twój doradca klienta

Informacje dodatkowe:

 • Jeśli posiadasz kredyty zabezpieczone w formie gwarancji de minimis udzielanej przez BGK, jesteś zwolniony od opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany korzystaniem z terminali płatniczych tzw. POS-ów przypominamy - za pośrednictwem naszego Banku możesz skorzystać z oferty ich zakupu. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskasz u swojego doradcy klienta