Menu

Korporacyjny Bank Internetowy - KBI

to jedna z form bankowości elektronicznej dostępna dla każdego klienta posiadającego rachunek bieżący/pomocniczy.

Klient uzyskuje dostęp do KBI po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej KBI.

Bezpieczeństwo korzystania z KBI zapewnia szyfrowanie protokołem SSL oraz zastosowanie kart mikroprocesorowych do podpisu zleceń.

Funkcjonalności:
• sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bankowych
• sprawdzanie historii rachunków bankowych
• sprawdzanie stanu rachunków kredytowych
• wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych
• wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych
• wykonywanie przelewów do ZUS
• wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
• otwieranie lokat terminowych w złotych
• drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
• zarządzanie szablonami płatności
• zarządzanie listą kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje
• zlecenia stałe
• dyspozycje przekazu dewizowego
• import przelewów z pliku
• eksport wyciagów do pliku

Pliki do pobrania Pokaż

Zobacz także: