Menu

System Bankowości Internetowej - SBI

to jedna z form bankowości elektronicznej dostępna dla każdego klienta posiadającego rachunek bieżący/pomocniczy. 

Klient uzyskuje dostęp do SBI po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o świadczenie usługi bankowości elektroniczenej SBI.

Bezpieczeństwo korzystania z SBI zapewnia szyfrowanie protokołem SSL oraz zastosowanie tokenów generujących hasła jednorazowe lub hasła SMS.

Funkcjonalności:
• sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bankowych
• sprawdzanie historii rachunków bankowych
• sprawdzanie stanu rachunków kredytowych
• wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych
• wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych
• wykonywanie przelewów do ZUS
• wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
• otwieranie lokat terminowych w złotych
• drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
• zarządzanie szablonami płatności
• zarządzanie listą kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje
• zlecenia stałe
• dyspozycje przekazu dewizowego
• doładowania telefonów komórkowych

Zobacz także: