Menu

Agro Gwarancja


Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) na zabezpieczenie kredytów na inwestycjeNajważniejsze korzyści:

  • do 80% kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego lub obrotowego na sfinansowanie nakładów związanych z realizowaną inwestycją
  • maksymalna kwota gwarancji – 5 mln zł dla rolnika lub 10 mln zł dla przetwórcy
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji: do 183 m-cy lub 120 m-cy (w ramach pomocy de minimis) dla kredytów inwestycyjnych oraz do 51 m-cy dla kredytów obrotowych
  • bez prowizji za udzielenie gwarancji