Menu

Kredyt inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w swoim gospodarstwie. Ten kredyt pozwoli na ich realizację.

Najważniejsze korzyści

  • długi okres kredytowania
  • możliwość karencji w spłacie kapitału
  • negocjowany wkład własny
  • elastyczne formy rozliczenia inwestycji
  • możliwość refinansowania poniesionych nakładów
  • indywidualnie ustalane oprocentowanie

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych