Menu

Kredyt UniKredyt

Korzystasz ze wsparcia UE ? Sfinansujemy Twoje inwestycje

Najważniejsze korzyści

 • długi okres kredytowania – 15 lat
 • niski, negocjowany udział środków własnych
 • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość karencji w spłacie kapitału
 • spłata kredytu:
  • w części refinansowanej – ze środków z umowy dotacji
  • w części nierefinansowanej - zgodnie z harmonogramem spłat
 • możliwość wystawienia promesy kredytowej z 9 miesiecznym terminem ważności

Jak uzyskać ?

Odwiedz oddzial Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych