Menu

Kredyt preferencyjny inwestycyjny

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Najważniejsze korzyści

  • dopłaty do odsetek z ARiMR
  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • długi okres kredytowania
  • możliwość karencji w spłacie kredytu
  • szeroki wachlarz możliwych do sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych