Menu

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Potrzebujesz elastycznego finansowania bieżących potrzeb? Skorzystaj z tego produktu.

Najważniejsze korzyści

  • kredyt dostępny w formie limitu w rachunku bieżącym
  • możliwość swobodnego, wielokrotnego wykorzystania
  • indywidualnie ustalana kwota limitu (również o historię w innym banku)
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych