Menu

Kredyty klęskowe

Kredyty inwestycyjne i obrotowe - na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową.

Najważniejsze korzyści

  • dopłaty do odsetek z ARiMR
  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • niskie oprocentowanie
  • długi okres kredytowania – do 4 lat od daty wystąpienia szkody

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych