Menu

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt o charakterze odnawialnym uruchamiany w dowolnym momencie i wysokości oraz z dowolną częstotliwością.

Najważniejsze korzyści

  • poprawa płynności finansowej
  • elastyczność w decydowaniu o poziomie zadłużenia w ramach przyznanego limitu
  • kredyt ma formę odnawialnego
  • indywidualnie ustalana kwota
  • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenie kredytu

Jak uzyskać ?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych