Menu

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Agro-Sukces

na finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

Najważniejsze korzyści

  • kwota kredytu nawet do 70% wartości nieruchomości
  • okres kredytowania – do 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres
  • brak konieczności rozliczenia przeznaczenia środków
  • bez udziału własnego
  • atrakcyjne warunki cenowe

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych