Masz pytania ? Sprawdź wybraną kategorię i poszukaj odpowiedzi


Należy się zgłosić do najbliższego oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Proszę zadzwonić pod numer: 56 4913151

Proszę zadzwonić pod numer: 56 4913151

W polu „Login” wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez Bank (9 znaków). W przypadku Loginu nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk „Opis”. 
W kolejnym polu Wybrane znaki hasła:

 • Podczas pierwszego logowania wpisujemy hasło tymczasowe otrzymane z Banku, a następnie ustawiamy swoje hasło oraz przystępujmemy do parowania aplikacji mobilnej
 • Podczas kolejnego logowania wpisujemy wybrane przez system znaki z aktualnego hasła oraz potwierdzamy autoryzację na aplikacji mobilnej.

W polu „Login” wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez Bank (9 znaków). W przypadku Loginu nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk „Opis”. 

W następnym polu „Wybrane znaki hasła”:

 • Podczas pierwszego logowania wpisujemy hasło tymczasowe otrzymane z Banku, a następnie ustawiamy swoje hasło. 
 • Podczas kolejnego logowania wpisujemy wybrane przez system znaki z aktualnego hasła oraz potwierdzamy otrzymanym kodem SMS.

Zaloguj się do bankowości internetowej przez przeglądarkę internetową, następnie wybierz opcję Ustawienia (górny prawy róg). Dalej kliknij opcję: Kanały dostępu i limity do rachunków i pod kategorią: Internet (WWW) naciśnij Edytuj. Następnie ustaw odpowiednie wartości limitów.

Najpierw upewnij się:

 • czy masz dostęp do internetu
 • czy masz aktualną przeglądarkę internetową (Edge, Firefox lub Chrome)
 • czy otwiera się poprawnie strona logowania

Zweryfikuj komunikat na ekranie:

 • czy jest informacja o przerwie technicznej - należy czekać na koniec przerwy
 • czy jest prośba o kontakt z Bankiem - w takiej sytuacji Twój adres IP został uznany za zagrożony. Przeskanuj komputer programem antywirusowym oraz wyłącz ruter od internetu na 10 min.
 • jeśli pojawił się komunikat: Błąd na etapie uwierzytelniania - upewnij się, czy wpisujesz prawidłowy Login oraz hasło i spóbuj jeszcze raz. Gdy to nie pomoże skontaktuj się z Bankiem.

 1. Najpierw ustal format pliku z przelewami w swoim programie księgowym (najlepiej ustaw format Elixir)
 2. Następnie ustaw wyżej wybrany format w bankowości internetowej:
 • zaloguj się do bankowości internetowej
 • wejdź w opcję Konfiguracja (górny prawy róg)
 • następnie wybierz Ustawienia importu i eksportu
 • w opcji Format importu przelewów zwykłych ustaw Eliksir
 • nacisnij Zatwierdź

3 . Następnie wejdź w opcję Przelewy, następnie Dodatkowe opcje -> Import przelewów. Dalej wybierz klawisz Importuj przelewy i wskaż plik z przelewami do zaimportowania.

 1. Najpierw ustal format wyciągów dla swojego programu księgowego (najlepiej ustaw format MT940)
 2. Następnie ustaw wyżej wybrany format w bankowości internetowej:
 • zaloguj się do bankowości internetowej
 • wejdź w opcję Konfiguracja (górny prawy róg)
 • następnie wybierz Ustawienia importu i eksportu
 • w opcji Format eksportu wyciągów ustaw MT940
 • nacisnij Zatwierdź

3. Następnie wejdź w opcję Rachunki, kliknij na wybrany rachunek i wybierz opcję Wyciagi. Na koniec kliknij wybrany wyciąg i naciśnij klawisz Eksportuj oraz wybierz ściężkę gdzie zapisać plik wyciagu. Wyeksportowany plik możesz zaczytać do swojego programu księgowego.

 1. wpisz swój Login i naciśnij Dalej
 2. następnie kliknij link "Zaloguj się za pomocą e-Podpisu".
 3. nastąpi pobranie appletu JAVA, który służy do uruchomienia aplikacji do autoryzacji kartą. Po pobraniu uruchom go, włóż kartę i podaj PIN. Nastąpi zalogowanie do aplikacji e-Podpis.
 4. aplikacja e-Podpis poprosi o potwierdzenie logowania - podaj kod weryfikacyjny (umieszczony na stronie logowania) oraz raz swój PIN do karty i naciśnij Podpisz

Godziny odbioru:

 • 10:00 - 11:00
 • 14:00 - 15:00
 • 16:00 - 17:00

Godziny wysyłki:

 • 08:00
 • 12:00
 • 14:00

Przelewy zewnętrzne, które zostały złożone w dniu wolnym od pracy będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.

W takiej sytuacji należy zwiększyć limit jednorazowy/dzienny dla kanału MOB. Aby to zrealizować należy:

 1. zalogować się do bankowości internetowej przez przegladarkę internetową
 2. wejść w opcję Ustawienia-> Kanały dostępu i limity
 3. następnie w opcji kanał MOB nacisnać Edytuj i wpisać nowe wartości limitów jednorazowego i dziennego

Najpierw należy wykonać odparowanie urządzenia mobilnego z bankowością. W tym celu należy zadzownić do Banku pod nr 56 49 131 51, a nastepnie wykonać parowanie już na nowym urządzeniu.

W przypadku zmiany telefonu należy w pierwszej kolejności zdeaktywować aplikację na dotychczas używanym urządzeniu. W tym celu trzeba wejść w menu Użytkownika (górny prawy róg aplikacji) następnie wybrać Ustawienia -> Dezaktywacja aplikacji. Następnie na nowe urządzenie trzeba pobrać aplikację BSBrodnica i wykonać ponowne parowanie przy użyciu przegladarki internetowej.

W sytuacji zapomnienia PINU do aplikacji mobilnej najlepiej logować się do momentu zablokowania aplikacji BSBrodnica. Następnie system umożliwi wykonanie ponownego parowania aplikacji (na smartfonie) przy wykorzystaniu przegladarki internetowej.