Stawki referencyjne oprocentowania:

(stawki podane są w skali rocznej)


I. Stawki WIBOR, WIBID, EURIBOR:

1. okres obowiązywania: 01.02.2023 r. – 28.02.2023r.

Termin WIBOR
1M 6,88%
3M 6,94%

Stawka WIBOR ustalana jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres jej obowiązywania.

Termin WIBOR
1M 6,86%
3M 6,95%

Stawka WIBOR na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania.

Termin WIBID
1M 6,70%

Stawka WIBID 1M ustalana jako średnia arytmetyczna kwotowań ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.

Termin WIBID
1M 6,66%

Stawka WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.

Termin WIBID
12M 6,90%

Stawka WIBID 12M ustalana jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres jej obowiązywania.

2. okres obowiązywania: 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Termin WIBOR
3M 7,03%

Stawka WIBOR 3M ustalana jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres jej obowiązywania.

Termin WIBOR
3M 7,02%

Stawka WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania.

3. okres obowiązywania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Termin WIBOR
12M 7,69%

Stawka WIBOR 12M ustalana jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu od 01 października do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres jej obowiązywania.

4. okres obowiązywania: 01.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

Termin EURIBOR
3M 2,482%
6M 2,959%

Stawka EURIBOR na przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania.

II. Stopa referencyjna Banku:

  • okres obowiązywania: 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.
stopa referencyjna Banku
8,03%

Stopa referencyjna Banku ustalana jest jako wyższa z wartości:

  • średniej arytmetycznej kwotowań stawki WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania powiększoną o 1 p.p,
    lub
  • średniego nominalnego oprocentowania depozytów terminowych, lokat oraz pożyczek zaciągniętych na finansowanie działalności kredytowej Banku, określanego jako średni koszt pozyskania środków pieniężnych, ustalanego dla umów trwających na ostatni dzień z dwóch pierwszych miesięcy każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania

średnia arytmetyczna kwotowań stawki WIBOR 3M z okresu od 22.12.2022r. do 31.12.2022r. wynosiła 7,03%, natomiast średni koszt pozyskania środków pieniężnych ustalany z dni 31.10.2022 r. i 30.11.2022 r. wynosił 3,85%

III. Stopa depozytowa w EUR ogłaszana przez Europejski Bank Centralny na dzień 31.01.2023r.

Stopa depozytowa EBC
2,00 %

Dodatkowe informacje:

  1. stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora, którym jest GPW Banchmark S.A. z siedzibą w Warszawie; informacje na temat wskaźnika referencyjnego WIBOR są dostępne na stronie GPW Banchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/ )
  2. stawka EURIBOR ustalana przez administratora którym jest European Money Markets Institute (EMMI) z siedzibą w Brukseli; informacje na temat wskaźnika EURIBOR są dostępne w internetowych serwisach informacyjnych Reuters lub w prasie.