Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego


Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi:

  • dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 24,50% w stosunku rocznym
  • dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP,  lecz nie więcej niż maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie, tj. 24,50% w stosunku rocznym

Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP lub stopy referencyjnej NBP.

Stopy obowiązują od dnia 8 września 2022r.

okres obowiązywania
(od dnia)
oprocentowanie
(w skali roku, zmienne)
2006.02.20 23%
2006.03.01 22%
2007.04.06 23%
2007.06.28 24%
2007.08.30 25%
2007.11.29 26%
2008.01.31 27%
2008.02.28 28%
2008.03.27 29%
2008.06.26 30%
2008.11.27 29%
2008.12.24 26%
2009.01.28 23%
2009.02.26 22%
2009.03.26 21%
2009.06.25 20%
2011.01.20 21%
2011.04.06 22%
2011.05.12 23%
2011.06.09 24%
2012.05.10 25%
2012.11.08 24%
2012.12.06 23%
2013.01.10 22%
2013.02.07 21%
2013.03.07 19%
2013.05.09 18%
2013.06.06 17%
2013.07.04 16%
2014.10.09 12%