Kariera


Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

pracownika administracyjno- biurowego

 

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Centrala ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica)

 

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie i opisywanie dokumentów z podziałem kosztów dla działu rachunkowości,
 • ewidencja dokumentów, wprowadzenie danych, aktualizacja, i prowadzenie rejestrów,
 • organizacja działania archiwum zakładowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy,
 • przyjmowanie dokumentacji z placówek, prowadzenie ewidencji dokumentacji przyjętej   do archiwum, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji, wyłączanie   z dokumentacji akt do brakowania oraz przekazywanie ich do zniszczenia
 • kontrola nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
 • wsparcie zespołu w pracach administracyjnych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, zarządzanie, techniczne),
 • mile widziane doświadczenie w administracji biurowej,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazna atmosfera w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres g.tomon@bsbrodnica.pl z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Centrala ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica   w terminie do 31 maja 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 605 619

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

„Oświadczam, że: nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)


*niepotrzebne skreślić”

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bsbrodnica.pl, lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. medycyna pracy),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi

Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

specjalista

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Centrala ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica)

 

 

Podstawowe obowiązki:

 • administrowanie sprzętem i systemami operacyjnymi z rodziny Windows/Linux,
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych,
 • wsparcie użytkowników w zakresie standardowych aplikacji oraz pakietu biurowego MS Office,
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
 • zapewnienie ciągłości pracy stacji roboczych,
 • zarządzanie licencjami,
 • rozwiązywanie problemów pracowników w zakresie użytkowania sprzętu i systemów,
 • diagnozowanie i naprawa usterek oraz testowanie nowych funkcjonalności,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie/wyższe informatyczne,
 • doświadczenie w pracy związanej z administracją sprzętem, technologiami informatycznymi,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą zgłoszeń w obszarze informatyki,
 • zdolności analityczne,
 • inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność oraz konsekwencja w działaniu,
 • umiejętności szybkiego uczenia się, wyciągania wniosków i chęć rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pozytywne nastawienie i otwartość na zmiany.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazna atmosfera w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres g.tomon@bsbrodnica.pl z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Centrala, ul. Kamionka 27, 87 - 300 Brodnica, pokój 101 w terminie do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 4930087

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

„Oświadczam, że: nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)


*niepotrzebne skreślić”

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bsbrodnica.pl, lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. medycyna pracy),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi