Kariera


Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

doradcy klienta

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Chełmża ul. Rynek 2, 87-140 Chełmża)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w banku o stabilnej pozycji na rynku w ramach umowy o pracę na pełen etat,
 • system premiowy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracowniczą kasę zapomogowo – pożyczkową,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • spotkania integracyjne.

Podstawowe obowiązki:

 • doradztwo i sprzedaż oferowanych przez Bank produktów i usług bankowych w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obowiązującymi w Banku,
 • pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie relacji z obecnymi klientami Banku,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie, wyższe (preferowane ekonomiczne, bankowe),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów finansowych i pozyskiwaniu nowych klientów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: [email protected]  z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział Chełmża ul. Rynek 2, 87-140 Chełmża w kopercie z dopiskiem „praca” w terminie do 19 stycznia 2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu  512 447 754

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

 „Oświadczam, że: nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych   w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)

 *niepotrzebne skreślić”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - [email protected],lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. medycyna pracy),
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

doradcy klienta

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Oddział Operacyjny Świedziebnia, Świedziebnia 92, 87-335 Świedziebnia )

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
 • pracę w stałych godzinach od poniedziałku do piątku,
 • system wynagradzania, który obejmuje: wynagrodzenie stałe i miesięczne premie sprzedażowe,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • bogaty pakiet benefitów (Pakiet Medyczny Lux-Med, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku letniego, świadczenia dla dzieci), Pracowniczy Program Emerytalny, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe na życie),
 • wsparcie z pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • spotkania integracyjne.

Podstawowe obowiązki:

 • doradztwo i sprzedaż oferowanych przez Bank produktów i usług bankowych,
 • pozyskiwanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług.

Oczekujemy:

 • profesjonalnej sprzedaży produktów i usług bankowych zgodnej ze standardami obowiązującymi w Banku,
 • aktywnego pozyskiwania Klientów,
 • umiejętności utrzymywania relacji z Klientami,
 • komunikatywności, otwartości,
 • dążenia do wyznaczonych celów,
 • umiejętności szybkiego uczenia się i chęci rozwoju w branży finansowej,
 • zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wyższego wykształcenia,
 • praktycznej znajomości pakietu Microsoft Office,
 • prawa jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres [email protected]  z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica w terminie do 06 listopada 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu  606 388 475

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

oraz oświadczenia:

 „Oświadczam, że: nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych   w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)

 *niepotrzebne skreślić”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - [email protected],lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. medycyna pracy),
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

doradcy klienta

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Toruń ul. Kozacka 8, 87-100 Toruń

Podstawowe obowiązki:

 • doradztwo i sprzedaż oferowanych przez Bank produktów i usług bankowych w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obowiązującymi w Banku,
 • pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie relacji z obecnymi klientami Banku,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie, wyższe (preferowane ekonomiczne, bankowe),
 • doświadczenie zawodowe w sprzedaży produktów finansowych i pozyskiwaniu nowych klientów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracowniczą kasę zapomogowo – pożyczkową,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział Toruń ul. Kozacka 8, 87-100 Toruń w terminie do 06 listopada 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 881 094 955

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

„Oświadczam, że:
nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)

*niepotrzebne skreślić”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - [email protected],lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. medycyna pracy),
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 9. administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy poszukuje osoby na stanowisko:

specjalista

(Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Centrala ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica)

 

 

Podstawowe obowiązki:

 • administrowanie sprzętem i systemami operacyjnymi z rodziny Windows/Linux,
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych,
 • wsparcie użytkowników w zakresie standardowych aplikacji oraz pakietu biurowego MS Office,
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
 • zapewnienie ciągłości pracy stacji roboczych,
 • zarządzanie licencjami,
 • rozwiązywanie problemów pracowników w zakresie użytkowania sprzętu i systemów,
 • diagnozowanie i naprawa usterek oraz testowanie nowych funkcjonalności,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie/wyższe informatyczne,
 • doświadczenie w pracy związanej z administracją sprzętem, technologiami informatycznymi,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą zgłoszeń w obszarze informatyki,
 • zdolności analityczne,
 • inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność oraz konsekwencja w działaniu,
 • umiejętności szybkiego uczenia się, wyciągania wniosków i chęć rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pozytywne nastawienie i otwartość na zmiany.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazna atmosfera w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (z klauzulami znajdującymi się poniżej) oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] z dopiskiem „praca” lub złożenie osobiście w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Centrala, ul. Kamionka 27, 87 - 300 Brodnica, pokój 101 w terminie do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 4930087

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))”

„Oświadczam, że: nie byłem/nie byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, byłem/byłam* skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. 2018 poz. 1130)


*niepotrzebne skreślić”

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected], lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Kamionka 27, 87-300 Brodnica,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez administratora
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. medycyna pracy),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi