Stopy procentowe NBP

stopa referencyjna NBP

5,75%

w skali rocznej

stopa lombardowa NBP

6,25%

w skali rocznej

stopa redyskonta weksli NBP

5,80%

w skali rocznej;

obowiązują od dnia 5 października 2023 r.