Stopy procentowe NBP

stopa referencyjna NBP

6,75%

w skali rocznej

stopa lombardowa NBP

7,25%

w skali rocznej

stopa redyskonta weksli NBP

6,80%

w skali rocznej;

obowiązują od dnia 8 września 2022 r.