stopa referencyjna NBP

6,75%

w skali rocznej

stopa lombardowa

7,25%

w skali rocznej

stopa redyskonta weksli

6,80%

w skali rocznej;

obowiązują od 8 września 2022 r.