Zasady bezpiecznego używania systemu bankowości elektronicznej


...

Upewnij się, że znajdujesz się na odpowiedniej stronie banku internetowego

Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
Nigdy nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania Twojego Banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub do stron zawierających wirusy. Loguj się, ze strony https://www.bsbrodnica.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego wpisując właściwy adres do przeglądarki.

W polu adresowym przeglądarki powinien być adres:
https://bank24.bsbrodnica.pl

Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu adresowym przeglądarki adres zaczyna się od liter https, a nie http.

 

...

Sprawdź certyfikat użyty do zabezpieczenia witryny

Zweryfikuj czy w przeglądarce pojawił się symbol „zatrzaśniętej kłódki”. Symbol ten sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Kliknij w symbol kłódki umieszczony na dolnym pasku stanu lub w pasku adresowym przeglądarki. Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji na temat jej certyfikatu.
Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na jego aktualność (data ważności) oraz na wystawcę ( Unizeto Technologies S.A. ).
Certyfikat jest wystawiony na:  Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Dodatkowo nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują prawidłowe certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru części paska adresowego na zielono.

Jeśli dane w opisie certyfikatu są inne, prosimy o zaprzestanie używania wyświetlonej strony internetowej i kontakt z Bankiem.

...

 

Nie reaguj na podejrzane prośby o podanie swojego hasła oraz innych danych lub instalację oprogramowania

Pamiętaj, Bank nigdy nie wysyła pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.   Ignoruj prośby o instalację dodatkowego oprogramowania lub ceryfikatów. Zgłaszaj takie przypadki do Banku.

 

 

...

Wykorzystuj system antyspamowy w swojej poczcie elektronicznej

Wiadomości e-mail z zainfekowanymi załącznikami to jedna z dróg infekcji komputera złośliwym oprogramowaniem. Pod żadnym pozorem nie otwieraj załączników od nieznanych nadawców lub zakwalifikowanych jako spam.

 

...

 

Nie zapisuj nigdzie haseł ani numeru PIN

Dane te należy zapamiętać. Zalecamy zmianę hasła raz w miesiącu. Zmieniając swoje hasło, należy utworzyć trudne do złamania – zaleca się używać kombinacji liter , cyfr i znaków specjalnych.

 

 

...

 

Dbaj o poprawne wylogowanie się z banku internetowego

Zalecane jest, aby w trakcie pracy w systemie bankowości elektronicznej nie otwierać i nie mieć otwartych innych okien lub zakładek przeglądarki oraz aby nie korzystać z poczty elektronicznej. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera, a po zakończeniu pracy wyjdź z aplikacji używając opcji "Wyloguj" i zamknij przeglądarkę.

 

...

 

Używaj zapory sieciowej i aktualizuj oprogramowanie

Pamiętaj o systematycznym instalowaniu na komputerze, tablecie i smartfonie dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.