PayWave

Funkcjonalność payWave umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych na dowolną kwotę. Do kwoty 100 zł nie ma konieczności potwierdzenia takiej transakcji kodem PIN.

Metodą zbliżeniową bez konieczności potwierdzania transakcji kodem PIN można wykonywać płatności maksymalnie do kwoty 450 zł (łącznej wartości następujących po sobie transakcji zbliżeniowych). Za granicą wysokość płatności zbliżeniowych określona jest przez organizację VISA.

Każda transakcja z użyciem terminala POS lub bankomatu odnawia limit kwotowy ograniczający płatności zbliżeniowe bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN.