prow

 

Agro Gwarancja

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) na zabezpieczenie kredytów na inwestycje

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • do 80% kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego lub obrotowego na sfinansowanie nakładów związanych z realizowaną inwestycją
  • maksymalna kwota gwarancji – 5 mln zł dla rolnika lub 10 mln zł dla przetwórcy
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji: do 183 m-cy lub 120 m-cy (w ramach pomocy de minimis) dla kredytów inwestycyjnych oraz do 51 m-cy dla kredytów obrotowych
  • bez prowizji za udzielenie gwarancji
  • do 31 grudnia 2023 r. możliwość obejmowania gwarancją kredytów na warunkach specjalnych tj. kredytów obrotowych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, niepowiązanych z inwestycją EFRROW, udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej oraz możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania do tych kredytów przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.