prow

 

Agro Gwarancja

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) na zabezpieczenie kredytów na inwestycje

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

 • zakres gwarancji do 80% kwoty udzielonego kredytu,
 • maksymalne okresy gwarancji: 
  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy,
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy,
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
 • maksymalna kwota gwarancji – 5 mln zł dla rolnika lub 10 mln zł dla przetwórcy
 • bez prowizji za udzielenie gwarancji
 • do 31 grudnia 2025 r. możliwość obejmowania gwarancją kredytów na warunkach specjalnych tj. kredytów obrotowych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, niepowiązanych z inwestycją EFRROW, udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej oraz możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania do tych kredytów przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji na stronie https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego.