Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

udzielana w ramach portfelowej linii gwarancyjnej jako zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

  • gwarancja jako główne zabezpieczenie kredytu – alternatywa dla zabezpieczeń na majątku np. hipoteki, zastawy itp.
  • wysoka kwota udzielonej gwarancji – 80% kwoty kredytu
  • łatwa dostępność tej formy zabezpieczenia - maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 600 000 PLN, zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne
  • długi okres obowiązywania gwarancji – do 27 m-cy dla kredytu obrotowego i do 99 m-cy dla kredytu inwestycyjnego
  • alternatywa dla podmiotów nie mogących skorzystać z pomocy de minimis – brak wykluczeń sektorowych, nieskomplikowane formalności

Możliwość objęcia gwarancją dotyczy wyłącznie nowych kredytów.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Więcej na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

 

PLG COSME