Kredyt Obrotowy+

Finansowanie bieżącej działalności sektora rolnego

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • nawet do 200 000 EUR na bieżące potrzeby dla podmiotów MŚP działających w sektorze rolnym
  • optymalny okres kredytowania – nawet do 36 m-cy dla kredytu w rachunku bieżącym lub do 48 m-cy dla pozostałych kredytów obrotowych
  • dodatkowe korzyści finansowe dzięki dopłacie Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek w wysokości 5% przez okres pierwszych 12 m-cy (pomoc publiczna lub pomoc de minimis od 01.07.2022r.)
  • optymalne zabezpieczenie - 80% kwoty kredytu w formie bezpłatnej gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR)
  • brak rozliczania przeznaczenia środków
  • możliwość uzyskania kredytu z gwarancją stałego oprocentowania

 

ikony1_1160.jpg