Lokata O/N

Sposób na błyskawiczne jednodniowe oszczędzanie.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 50 000 PLN przy jednoczesnej możliwości pozostawiania na rachunku rozliczeniowym środków pieniężnych w wysokości określonej przez Posiadacza rachunku
  • opłacalność – można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego
  • zakładana automatycznie na zakończenie każdego dnia roboczego
  • odsetki od lokaty wracają na rachunek rozliczeniowy następnego dnia roboczego
  • lokata o stałym oprocentowaniu
  • bezpieczna - środki na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny