Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa to korzystna forma płatności, zabezpieczająca rozliczenie transakcji między kupującym i sprzedającym na podstawie dokumentów handlowych sprawdzanych przez Bank.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

 

Akredytywa stanowi zobowiązanie Banku i zabezpiecza przed ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, otrzymaniem niepełnowartościowego towaru i brakiem płatności, szczególnie w kontaktach z nowymi partnerami lub na nowych rynkach.

akredytywa importowa - Bank działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego klienta (importera), podejmuje zobowiązanie, że jeżeli beneficjent akredytywy (zagraniczny eksporter) spełni przewidziane w niej warunki, to bank dokona wypłaty określonej kwoty beneficjentowi

akredytywa eksportowa - Bank działa zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez bank eksportera, tzn. dokonuje jej awizacji importerowi, negocjuje dokumenty, ewentualnie dodaje własne potwierdzenie

Najważniejsze korzyści :

  • Sprzedający ma pewność, ze po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność
  • Kupujący ma zagwarantowane, że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków akredytywy.