Menu

RACHUNEK POWIERNICZY

Prowadzisz działalność deweloperską. Z tym rachunkiem Ty i Twoi klienci będziecie bezpieczni.

Najważniejsze korzyści

  • ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych
  • gwarancja bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję
  • łatwiejsza kontrola wpływających środków pieniężnych, dzięki indywidualnym numerom rachunków dla poszczególnych lokali
  • precyzyjne określenie praw i obowiązków stron oraz zasad prowadzenia i dysponowania środkami zdeponowanymi na rachunku
  • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed włączeniem do masy upadłościowej ( w przypadku ogłoszenia upadłości Powiernika)
  • pewność spełnienia wymogów Ustawy z dn. 16.09.2011r.

Jak założyć?

Odwiedź oddział Banku