e-Składka

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS.

Wszystkie składki ZUS przedsiębiorcy będą przekazywać na jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów płatnik będzie wypełniał tylko jeden. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r., o ile ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli przedsiębiorca nie zgłosił do ZUS zmiany swoich danych adresowych powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

W przypadku, gdy płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek.

W przelewie, płatnik nie będzie podawał jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki nie będą już aktywne. Tym samym, zlecenia stałe oraz zlecenia z przyszłą datą realizacji złożone przez płatnika przed 1 stycznia 2018 r. celem opłacenia składek ZUS wskazujące dotychczasowe numery rachunków nie zostaną zrealizowane.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka lub pod nr telefonu 22 560 16 00.