Mechanizm podzielonej płatności Split Payment


 

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każdy podmiot gospodarczy niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, zobowiązany jest posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

Poniżej zamieszczamy prezentację, w której znajdziecie Państwo informacje zarówno na temat rachunku VAT, jak również mechanizmu podzielonej płatności. Zachęcamy do zapoznania się materiałem.