Zmiana w płatnościach podatku PIT, CIT i VAT – MIKRORACHUNEK PODATKOWY


 

Z dniem 01.01.2020r. zapłatę podatku PIT, CIT lub VAT do urzędu skarbowego należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy zwany mikrorachunkiem podatkowym. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych służące do w/w wpłat podatków z dniem 01.01.2020r. przestaną być aktywne.

Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego należy skorzystać z generatora https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub udać się do dowolnego urzędu skarbowego.

W celu wygenerowania swojego numeru mikrorachunku podatkowego należy podać:

  • numer PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub nie będącą zarejestrowanym podatnikiem VAT, lub
  • numer NIP, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest płatnikiem podatku VAT, lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne

Wygenerowany mikrorachunek podatkowy będzie się składał z 26 cyfr, z czego:

LK 10100071 222Y XXXX XXXX XXXX

LK – liczba kontrola

10100071 – numer rozliczeniowy w NBP

222 – numer uzupełniający w NBP

Y =1, gdy podany identyfikator podatkowy to PESEL

Y=2, gdy podany identyfikator podatkowy to NIP

XXXX XXXX XXXX – numer podanego identyfikatora (PESEL lub NIP) uzupełniony cyframi 0

Wygenerowany mikrorachunek będzie zawsze taki sam, niezależnie od zmian danych osobowych czy adresowych podatnika.

Zwroty nadpłat i podatków będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Płatności podatków innych niż PIT, CIT i VAT odbywać się będą na tych samych zasadach jak dotychczas, na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS obowiązującym od 01.01.2020r.