prow

 

Gwarancja Agromax

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR PLUS), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego.


Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Podstawowe parametry

 • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalne okresy gwarancji: 
  • kredyty obrotowe nieodnawialne (powiązane z kredytem inwestycyjnym): 51 miesięcy,
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące
 • maksymalna kwota gwarancji:
  • kredyt inwestycyjny - 5 mln zł,
  • kredyt obrotowy - do 20% kwoty kredytu inwestycyjnego

 

Najważniejsze korzyści

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco
 • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące
 • zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez możliwość otrzymania dotacji na spłatę odsetek od kredytu
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu

 

Kto może ubiegać się o gwarancję

Rolnik oraz mikro / mały lub średni przedsiębiorca z sektora przetwarzania produktów rolnych

 

Cele kredytowania w ramach interwencji wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. tj.:

 • inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność
 • rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie
 • rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – poza gospodarstwem

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji na stronie https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-agromax/.