O Banku

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszym bankiem spółdzielczym na ziemiach polskich - powstał w 1862 roku. Gdy po trudnej dla bankowości spółdzielczej drugiej połowie XX wieku, w latach 90-tych zaczęła ona powracać do dawnej świetności, szybko stał się jednym z rynkowych liderów, a z czasem najsilniejszym bankiem spółdzielczym na Pomorzu i Kujawach.

Począwszy od roku 2004 do maja 2016 roku BS Brodnica zrzeszony był w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 5 maja 2016 roku, jako pierwszy BS w Polsce, wystąpił z instytucji zrzeszającej i rozpoczął samodzielną działalność.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy swoją działalność operacyjną prowadzi poprzez sieć trzydziestu pięciu placówek i dwóch centrów biznesowych  zlokalizowanych na terenie czterech województw: kujawsko - pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ciągu ostatniego czasu BS Brodnica stał się na wskroś nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Profesjonalna kadra, dbałość o wysokie standardy obsługi klienta, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz szeroka, systematycznie poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań Klientów oferta stawiają go w gronie najlepszych banków w Polsce.

 

Rectangle 47.png

Bank Spółdzielczy w Brodnicy za swoje konsekwentne działania i bardzo dobre wyniki finansowe otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Od wielu lat nieustannie plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych.

BS w Brodnicy to również instytucja silnie wspierająca lokalną działalność wytwórczą i usługową, a także angażująca się w inicjatywy społeczne i potrzeby kulturalne swojej małej Ojczyzny. Łącząc tradycję z nowoczesnością, jest placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Zarówno przed laty, jak i obecnie brodnicki bank jest obrońcą polskiego kapitału, priorytetowo i rzetelnie traktuje kwestie bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzanych mu przez klientów. Wierny swojej ponad 160-letniej tradycji systematycznie dąży do tego, by być instytucją, w której Klient czuje się dobrze, gdzie spotyka życzliwą, fachową i szybką obsługę. Bardzo dobrze wpisuje się w dzieje siedemsetletniej Brodnicy oraz regionu.Władze banku

Zarząd Banku

 

Aleksander Mikołajczak, prezes zarządu

Aleksander Mikołajczak
prezes zarządu

 

Sebastian Urbański, wiceprezes zarządu ds. finansowych

Sebastian Urbański
wiceprezes zarządu ds. finansowych

 

Jacek Teodorski członek zarządu ds. handlowych

Jacek Teodorski
członek zarządu ds. handlowych

 

Grzegorz Głowacki, członek zarządu ds. informatyki i innowacji

Grzegorz Głowacki
członek zarządu ds. informatyki i innowacji

 

 

Leszek Mitura, członek zarządu

Leszek Mitura
członek zarządu

Rada Nadzorcza Banku

 

Marek Pesta, przewodniczący rady

Marek Pesta
przewodniczący rady

 

Adam Marciniak, zastępca przewodniczącego rady

Adam Marciniak
zastępca przewodniczącego rady

 

Barbara Paradowska, sekretarz rady

Barbara Paradowska
sekretarz rady

Członkowie Rady Nadzorczej


Stanisław Antkowiak,członek rady

Stanisław Antkowiak
członek rady

Hanna Beszczyńska, przewodnicząca Komitetu Audytu

Hanna Beszczyńska
członek rady -
przewodnicząca Komitetu Audytu

Dariusz Janowicz, członek rady

Dariusz Janowicz
członek rady

Zdzisław Nowiński, członek rady

Zdzisław Nowiński
członek rady -
członek Komitetu Audytu

Roman Pytlasiński, członek rady

Roman Pytlasiński
członek rady

Tomasz Siekierski, członek rady

Tomasz Siekierski
członek rady

Marek Truściński, członek rady

Marek Truściński
członek rady

Grzegorz Wójciak,członek rady

Grzegorz Wójciak
członek rady -
sekretarz Komitetu Audytu

Honorowy Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy


 

Józef Mitura, Honorowy Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Józef Mitura

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest związany z miastem i regionem od ponad 156 lat. Powołany został do życia w okresie zaborów przez działaczy gospodarczych miasta w obronie nie tylko ich interesów, ale też polskiej mowy i kultury. To w Brodnicy 23 marca 1862 r. sędzia Mieczysław Łyskowski założył Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy i Okolicy, werbując do niego 34 miejscowych rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Celem Towarzystwa było udzielanie pożyczek ze składkowej kasy rzemieślnikom i przemysłowcom, by "wyzwolić potrzebujących od zgubnych lichwiarzy" i przyczynić się do rozwoju przemysłu i rzemiosła. Pięć lat później Towarzystwo liczyło 180 członków, a w 1912 r. (w roku jubileuszu 50-lecia) - 698, z czego większość stanowili ziemianie.

W okresie zaborów działalność Towarzystwa opierała się na przepisach pruskiego prawa o stowarzyszeniach. Brodnica była bowiem pod zaborem pruskim. W świadomości mieszkańców Towarzystwo Pożyczkowe - protoplasta Banku Spółdzielczego w Brodnicy - funkcjonowało jako Bank Polski i tak też było nazywane w odróżnieniu od sześciu innych, niemieckich banków działających w mieście.

Bank Polski przetrwał trudne okresy w burzliwej historii naszego kraju. Zmieniały się jego nazwy, siedziby i zarządy, a Bank trwał, dając świadectwo swojej niepodważalnej pozycji na lokalnym rynku usług bankowych. W jego stulecie, obchodzone w roku 1962, powrócono do przedwojennej nazwy - Bank Spółdzielczy.

Mocna pozycja BS w Brodnicy na rynku usług bankowych wiąże się z dwoma osobami: nieżyjącym już dyrektorem Tadeuszem Szyplińskim, który w ciągu 30 lat swojej działalności stworzył z prowincjonalnego banku silną, dobrze zarządzaną placówkę bankową oraz Józefem Miturą, którego zasługą jest dynamiczny rozwój banku w ciągu ostatniego dwudziestolecia. To pod jego kierownictwem BS w Brodnicy połączył w jedną strukturę kilkanaście banków spółdzielczych, działających w pobliskich miastach i okolicznych wsiach. Otworzył też szereg nowych placówek, łącząc je w jeden sprawnie działający organizm.

BS w Brodnicy jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa, szeroka gama produktów stawiają go w gronie najlepszych banków w Polsce. W roku 2003 BS w Brodnicy osiągnął poziom funduszy własnych powyżej 5 milionów złotych, pozwalający na samodzielną działalność poza strukturami banków spółdzielczych. Znacząco wzrosły też depozyty i kredyty. Wciąż przybywa klientów.

Oferta Banku Spółdzielczego w Brodnicy jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Za swoje konsekwentne działania i bardzo dobre wyniki finansowe otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Od wielu już lat plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych w Polsce.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy służy pomocą finansową wielu instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, wspomaga finansowo różne inicjatywy i działania społecznie użyteczne. Jest obecny wszędzie tam, gdzie powstają dzieła, które służą rozwojowi gospodarki, nauki, sportu i kultury w regionie.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających Klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Zarówno przed laty, jak i obecnie jest obrońcą polskiego kapitału.

Zaufanie traktowanych po partnersku Klientów, dobra współpraca z samorządem Banku oraz samorządami lokalnymi, profesjonalna kadra to niewątpliwie jedne z głównych czynników sukcesu najstarszego bs-u w Polsce - Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który z niewielkiej placówki rozwinął się w jeden z najsilniejszych banków spółdzielczych w kraju.

2023 rok

 1. 2. pozycja w XXVIII Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” w kategorii porównującej efektywność działania -Liderzy efektywności sektora bankowego -  Do udziału w zestawieniu zaproszono instytucje, których suma bilansowa na koniec 2022 r. przekraczała 1,5 mld zł. Ranking został przygotowany w oparciu o porównanie wyników osiągniętych przez poszczególne banki w ostatnich dwóch latach (2021-2022). Swój udział zgłosiło 11 podmiotów (10 banków komercyjnych i 1 spółdzielczy). Wynik Rankingu to duży sukces i awans Banku. - W ubiegłorocznym, BS Brodnica uplasował się na 6. pozycji zestawienia.
 2. II miejsce wśród najlepszych banków w 31. edycji Konkursu „Gazety Bankowej” w kategorii „Najlepszy Bank Spółdzielczy” – Konkurs wyłonił najlepsze banki po raz 31. Ocenie poddano ich wyniki finansowe oraz zdolności odpowiadania na nowe wyzwania rynku. BS Brodnica uzyskał najwyższą ocenę w badaniu ankietowym. Na tle innych banków wyróżnił się ponadto wysokim współczynnikiem udziału klientów mobile i on-line w ogóle klientów, a także wysokim poziomem obsługi. II miejsce w tym prestiżowym Konkursie BS Brodnica zajął drugi rok z rzędu.

 

2022 rok

 1. II miejsce wśród najskuteczniej oraz najbezpieczniej zarządzanych banków spółdzielczych w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów - „Najlepszy Bank”, którego organizatorem jest Gazeta Bankowa - W 30. edycji Konkursu organizatorzy wzięli pod uwagę nie tylko wyniki finansowe ale też czynniki pozafinansowe, które pozwoliły stworzyć precyzyjną charakterystykę uczestników konkursu, zarówno pod kątem jego bieżącej kondycji, jak i wybiegającą w przyszłość. Zwycięzcy tej edycji Konkursu to banki posiadające zarówno solidne fundamenty, jak i potężny potencjał pozwalający na optymistyczne prognozowanie przyszłości.
 2. pozycja wśród najbardziej efektywnych banków w Polsce wg Rankingu Banków w XXVII edycji konkursu Miesięcznika Finansowego BANK - Do konkursu zaproszono wszystkie największe banki działające w formie spółki akcyjnej oraz największe banki spółdzielcze. Ranking objął zestawienie skonsolidowanych wyników finansowych 13 banków za 2020 r. oraz za 2021 r. W tegorocznej edycji konkursu Bank awansował z miejsca ósmego w edycji ubiegłorocznej.

 

2021 rok

 1. III miejsce wśród najskuteczniej oraz najbezpieczniej zarządzanych banków spółdzielczych w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów - „Najlepszy Bank”, którego organizatorem jest Gazeta Bankowa. - W 29. edycji Konkursu organizatorzy wzięli pod uwagę nie tylko wyniki finansowe uczestników konkursu, lecz także ich efektywność operacyjną, zdolność adaptacji do nowych warunków i wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów w czasach pandemii.
 2. III miejsce w Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020” w kategorii Liderzy Popularności wśród klientów - Laureaci zostali wyłonieni na podstawie oceny nominalnej wartości zobowiązań i należności wobec klientów banków w 2020 r., a także procentowej zmiany tych pozycji w latach 2019- 2020. Do udziału w Rankingu, który przeprowadzony został w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów zaproszono 78 banków spółdzielczych – wyłonionych pod względem wielkości sumy bilansowej – z czego 28 podmiotów zdecydowało się wziąć udział w organizowanym przez MF BANK konkursie.
 3. Medal Stulecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski - okolicznościowy medal został wykonany z okazji 100. Rocznicy Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski. Przyznawany jest osobom zasłużonym dla idei upamiętniania powrotu Kujaw i Pomorza do macierzy oraz podmiotom zasłużonym w krzewieniu pamięci o tamtych wydarzeniach.

 

2020 rok

 1. I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2019 - ranking zorganizowany przez redakcję Strefy Gospodarki - dodatku do Dziennika Gazeta Prawna, Bank Spółdzielczy w Brodnicy zajął pierwsze miejsce wśród wyłonionej grupy dziesięciu najlepszych banków spółdzielczych w Polsce.
 2. Godło Odkrycie Roku w Ogólnopolskim Konkursie Laur Klienta 2020 w kategorii Bankowe Platformy Wymiany Walut
 3. Godło Odkrycie Roku w Ogólnopolskim Konkursie Laur Klienta 2020 w kategorii Internetowe Konta Bankowe

 

2019 rok

 1. I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2019 - ranking zorganizowany przez redakcję Strefy Gospodarki - dodatku do Dziennika Gazeta Prawna, Bank Spółdzielczy w Brodnicy trzeci rok z rzędu zajął pierwsze miejsce wśród wyłonionej grupy dziesięciu najlepszych banków spółdzielczych w Polsce.
 2. Laureat XXIV edycji Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze w kategorii "Nowatorski bank" - celem rankingu zorganizowanego przez miesięcznik finansowy Nowoczesny Bank Spółdzielczy było wyłonienie banków spółdzielczych, które w 2018 roku szczególnie wyróżniły się pod względem wdrożonych innowacji m.in. w kategorii produkty bankowe, rozwiązania technologiczne oraz rozwiązania kadrowe i nowatorskie w zakresie struktury organizacyjnej banku.

 

2018 rok

 1. I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2018 - wg Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2018 organizowanego przez redakcję Strefy Gospodarki - dodatku do Dziennika Gazeta Prawna, Bank Spółdzielczy w Brodnicy drugi rok z rzędu zajął pierwsze miejsce wśród wyłonionej grupy dziesięciu najlepszych banków spółdzielczych w Polsce.

 

2017 rok

 1. I miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w dwóch głównych kategoriach „Największe banki” oraz „Najefektywniejsze banki” – Ranking jest w pełni obiektywnym zestawieniem największych banków spółdzielczych w Polsce wg kryterium sumy bilansowej. Porównywane są również wyniki finansowe banków. Ranking publikowany jest regularnie od 2006 roku. (23 maja 2017 r.)
 2. I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2017 - celem Rankingu przeprowadzonego przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna, jest wyłonienie liderów polskiej bankowości spółdzielczej poprzez porównanie szeregu czynników począwszy od stricte finansowych, poprzez kwestie polityki kadrowej na prowadzonej polityce z zakresu odpowiedzialności społecznej i współuczestniczeniu w życiu lokalnych społeczności skończywszy.

 

2016 rok

 1. II miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Największe banki” – Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” jest w pełni obiektywnym zestawieniem największych banków spółdzielczych w Polsce wg kryterium sumy bilansowej. Porównywane są również wyniki finansowe banków. Ranking publikowany jest regularnie od 2006 roku.
 2. Tytuł i statuetka Bankowego Menadżera Roku 2015 w kategorii banki spółdzielcze dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Józefa Mitury – tytuł przyznany przez niezależną kapitułę pod przewodnictwem prof. Adama Glapińskiego prezesa zarządu Narodowego Banku Polskiego w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Bankową.
 3. Nagroda główna w rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu w kategorii "instytucja finansowa" - w rankingu uhonorowano firmy, które mają największy wkład w ekonomiczny patriotyzm. Druga edycja konkursu przygotowana została przez Fundację Patriotyzmu Gospodarczego oraz dziennik "Rzeczpospolita".
 4. II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych 2016 roku - celem rankingu ogłoszonego przez Dziennik Gazeta Prawna jest wzmocnienie wizerunku polskiej bankowości spółdzielczej oraz komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Ranking ma również za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania banków spółdzielczych i ich ogromny wkład w rozwój lokalnych społeczności oraz biznesu.

 

2015 rok

 1. II miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Największe banki” – ranking miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” sporządzono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pośród 563 banków działających w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (359) i SGB-Banku S.A. (204) oraz jednego banku poza tymi strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy).
 2. Uhonorowanie Prezesa Zarządu Banku - pana Józefa Mitury, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej - uroczystego nadania Odznak dokonano 24 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji pn. „Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym”, zorganizowanej w ramach centralnych obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Patronat nad konferencją objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
 3. II miejsce w Konkursie Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu w kategorii małych spółek według przychodów poniżej 100 mln zł - organizatorem konkursu, którego celem jest uhonorowanie firm najbardziej patriotycznych, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Polski jest redakcja dziennika Rzeczpospolita oraz Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego; kryteriami decydującymi o zwycięstwie były: zatrudnienie, płaca, zapłacone podatki, wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczna i charytatywna. (15 grudnia 2015 r.)

 

2014 rok

 1. Nagroda w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Największe banki” – ranking miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” sporządzony w oparciu o badania ankietowe 571 banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (KBS)
 2. Podziękowanie Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Józefa Mitury z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki (18.06.2014 r.)

 

2013 rok

 1. Bank Spółdzielczy Roku 2012 – prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jako wyraz uznania dla wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, należycie wykwalifikowanego personelu, wyjątkowej kadry zarządzającej, jak również zaufania Klientów
 2. V miejsce w rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” w kategorii „Największe Banki Spółdzielcze” - ranking zorganizowany przez miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Związek Banków Polskich oraz Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie
 3. Tytuł i statuetka Bankowego Menadżera Roku 2012 dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy – konkurs zorganizowany po raz piętnasty przez Gazetę Bankową wyłonił laureatów najlepszych Banków w Polsce, a został stworzony we współpracy z PwC oraz niezależną kapitułą pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Zaleskiej, członka Zarządu NBP
 4. Prezes Zarządu Banku Pan Józef Mitura laureatem konkursu na wspomnienia czasów transformacji – konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Spółdzielców przy okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
 5. Tytuł i statuetka Lidera Grupy BPS A.D. 2012 w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS S.A. w 2012 roku” - konkurs organizowany jest od 2007 roku i biorą w nim udział wszystkie Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

 

2012 rok

 1. Gospodarczo - Samorządowy HIT Regionu za wybitne osiągnięcia na polu polskiej bankowości spółdzielczej oraz za model nowoczesnej organizacji i zarządzania rozległą siecią placówek bankowych efektywnie wspierających rozwój gospodarczy regionu - konkurs „Gospodarczo – Samorządowy HIT 2012 Kujaw i Pomorza” organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2011 rok

 1. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „Gospodarka” – wyróżnienie w XI edycji nagród, uważanych za najważniejsze regionalne wyróżnienia i przyznawanych za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej
 2. IV miejsce w rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” w kategorii „Największy potencjał ekonomiczny” – ranking zorganizowany przez miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Związek Banków Polskich oraz Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie

 

2010 r.

 1. Orły Agrobiznesu – laureat nagrody za wkład w rozwój agrobiznesu w 30-tej edycji Konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu pani Ewy Kierzkowskiej
 2. III miejsce w rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” w kategorii „Największy potencjał ekonomiczny” – ranking zorganizowany przez miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Związek Banków Polskich oraz Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie

 

2009 rok

 1. Solidny Pracodawca – tytuł przyznany w rankingu Rzeczpospolitej Prezesowi Zarządu Banku Józefowi Miturze

 

2008 r.

 1. Trzecie miejsce w rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" oraz "Miesięcznika Finansowego BANK" w kategorii "Największe banki spółdzielcze w Polsce" .
 2. Trzecie miejsce wśród polskich banków spółdzielczych, które w roku 2007 osiągnęły największą sumę bilansową - ranking zorganizowały redakcje miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" oraz "Miesięcznika finansowego BANK"
 3. Pierwsze miejsce w dorocznym rankingu "Złotej Setki Pomorza i Kujaw"organizowanym przez redakcję "Gazety Pomorskiej" .
 4. Nagroda Czytelników "Gazety Pomorskiej" i trzecie miejsce uzyskane przez oddział BS w Bydgoszczy za profesjonalną i miłą obsługę .
 5. Trzecie miejsce wśród największych w Polsce banków spółdzielczych w rankingu zorganizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

 

2007 r.

 1. Pierwsze miejsce wśród banków spółdzielczych Pomorza i Kujaw - ranking zorganizowała redakcja "Gazety Pomorskiej".
 2. Lider giełdy najpopularniejszych przedsiębiorstw Brodnicy - BS w Brodnicy uzyskał najwięcej głosów czytelników regionalnego dziennika "Nowości".
 3. Drugie miejsce w rankingu "Największe banki" organizowanym przez miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" .
 4. Drugie miejsce w Polsce wśród banków z największą suma bilansową w rankingu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie .

 

2006 r.

 1. Wyrożnienie Burmistrza Miasta Brodnicy za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki .
 2. Wyróżnienie "Gepardy Biznesu 2006" Instytutu Bankowości Spółdzielczej w Warszawie , przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się bankom spółdzielczym.
 3. I miejsce wśród największych banków spółdzielczych w kraju z sumą bilansową powyżej 200mln zł w rankingu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
 4. Wyróżnienie "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" przyznane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 

2005 r.

 1. I miejsce w IX edycji rankingu "Gazety Pomorskiej" Złota Setka Pomorza i Kujaw . Sklasyfikowano 21 banków spółdzielczych regionu.
 2. II miejsce w konkursie "Najlepsze banki" , przyznane na podstawie głosów oddanych przez czytelników "Gazety Pomorskiej".

 

2004 r.

 1. Nagroda Główna w krajowym rankingu pn. "Wyrózniające się banki Spóldzielcze" zorganizowanym przez miesięcznik finansowy "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" . Liczyły się: wskaźniki i dynamika depozytów, przyrost i dynamika funduszy własnych, przyrost zysku netto, zwrot kapitału i aktywów w przeliczeniu na zatrudnionego.
 2. Wyróżnienie "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" przyznane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych . W konkursie udział wzięło 79 banków. Wyróżniono 10.
 3. I miejsce wśród banków spółdzielczych regionu w rankingu "Gazety Pomorskiej" pn. Złota Setka Pomorza i Kujaw