Kredyt Eko Inwestycja

Kredyt przeznaczony na cele pro-eko z długim okresem kredytowania.

Dowiedz się więcej

Kredyt inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w Twojej firmie, ten kredyt pozwoli na ich realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w Twojej firmie, ten kredyt pozwoli na ich realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt pomostowy Unikredyt

Korzystasz ze wsparcia UE? Sfinansujemy Twoje inwestycje.

Dowiedz się więcej

Kredyt technologiczny


Jesteś Mikro-, Małym lub Średnim Przedsiębiorcą oraz szukasz źródła
sfinansowania innowacyjnej inwestycji.
Ten kredyt pozwoli na jej realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt technologiczny


Jesteś Mikro-, Małym lub Średnim Przedsiębiorcą oraz szukasz źródła
sfinansowania innowacyjnej inwestycji.
Ten kredyt pozwoli na jej realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny


Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie), które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia)

Dowiedz się więcej

Kredyty obrotowe

Kredyt Obrotowy+ dla MŚP

Tym kredytem uzupełnisz potrzeby Twojej firmy w zakresie finansowania majątku obrotowego.

Dowiedz się więcej

Kredyt rewolwingowy

Płacisz swoim dostawcom cyklicznie? Z tym kredytem będziesz zawsze gotowy do zapłaty.

Dowiedz się więcej

Kredyt rewolwingowy

Płacisz swoim dostawcom cyklicznie? Z tym kredytem będziesz zawsze gotowy do zapłaty.

Dowiedz się więcej

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Szukasz elastycznego i swobodnego dostępu do środków finansowych? To jest rozwiązanie dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Masz nieobciążoną nieruchomość i potrzebujesz gotówki. Sprawdź czy możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Dodatkowe informacje

Gwarancje i poręczenia

Potrzebujesz potwierdzenia wiarygodności swojej firmy? Nasza gwarancja Ci to zapewni.

Dowiedz się więcej

Gwarancje DE MINIMIS

Proste zabezpieczenie z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dowiedz się więcej

Gwarancja Agromax

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR PLUS), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego

Dowiedz się więcej

Gwarancje Biznesmax Plus

Ze środków Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu Fundusze Europejskiej dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu.

Dowiedz się więcej

Gwarancje PLG-FGK

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Gwarancji Kryzysowych na zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych w celu poprawy płynności finansowej kredytobiorcy.

Dowiedz się więcej

Leasing

Finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Faktoring

Usługi i produkty faktoringowe przeznaczone dla firm z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Dowiedz się więcej