Kredyt Eko Inwestycja

Kredyt przeznaczony na cele pro-eko z długim okresem kredytowania.

Dowiedz się więcej

Kredyt Inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w Twojej firmie, ten kredyt pozwoli na ich realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt Inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w Twojej firmie, ten kredyt pozwoli na ich realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt Pomostowy Unikredyt

Korzystasz ze wsparcia UE? Sfinansujemy Twoje inwestycje.

Dowiedz się więcej

Kredyt Technologiczny


Jesteś Mikro-, Małym lub Średnim Przedsiębiorcą oraz szukasz źródła
sfinansowania innowacyjnej inwestycji.
Ten kredyt pozwoli na jej realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyt Technologiczny


Jesteś Mikro-, Małym lub Średnim Przedsiębiorcą oraz szukasz źródła
sfinansowania innowacyjnej inwestycji.
Ten kredyt pozwoli na jej realizację.

Dowiedz się więcej

Kredyty OBROTOWE

Kredyt Obrotowy

Tym kredytem uzupełnisz potrzeby Twojej firmy w zakresie finansowania majątku obrotowego.

Dowiedz się więcej

Kredyt Rewolwingowy

Płacisz swoim dostawcom cyklicznie? Z tym kredytem będziesz zawsze gotowy do zapłaty.

Dowiedz się więcej

Kredyt Rewolwingowy

Płacisz swoim dostawcom cyklicznie? Z tym kredytem będziesz zawsze gotowy do zapłaty.

Dowiedz się więcej

Kredyt Odnawialny w Rachunku Bieżącym

Szukasz elastycznego i swobodnego dostępu do środków finansowych? To jest rozwiązanie dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

POZOSTAŁE

Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Masz nieobciążoną nieruchomość i potrzebujesz gotówki. Sprawdź czy możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Dodatkowe informacje

Gwarancje i poręczenia

Potrzebujesz potwierdzenia wiarygodności swojej firmy? Nasza gwarancja Ci to zapewni.

Dowiedz się więcej

Gwarancje DE MINIMIS

Proste zabezpieczenie z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dowiedz się więcej

Gwarancje Biznesmax

Na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dowiedz się więcej

Gwarancje PLG-FGK

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Gwarancji Kryzysowych na zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych w celu poprawy płynności finansowej kredytobiorcy.

Dowiedz się więcej

Leasing

Finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Faktoring

Usługi i produkty faktoringowe przeznaczone dla firm z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Dowiedz się więcej