Kredyty klęskowe

Kredyty inwestycyjne i obrotowe - na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • dopłaty do odsetek z ARiMR
  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • niskie oprocentowanie
  • długi okres kredytowania – do 4 lat od daty wystąpienia szkody
  • RRSO 1,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu klęskowego wynosi 1,86%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 92 000,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne płatne przez Kredytobiorcę wynosi 0,50% w skali roku - pozostałą cześć w formie dopłat płaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całkowity koszt kredytu 3 525,38 zł (965,38 zł odsetki, 1840,00 zł opłata za obsługę, 720,00 zł koszt posiadania rachunku rozliczeniowego bieżącego w PLN z dostępem do kanałów bankowości elektronicznej – SBI w całym okresie kredytowania). Spłata kredytu w 16 ratach kwartalnych w formie rat malejących tj. równych ratach kapitałowych i ratach odsetkowych naliczanych od malejącego salda kredytu. Wysokość raty kapitałowej wynosi 5 750,00 zł. Najwyższa rata odsetkowa wynosi 103,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty 95 525,38 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest posiadanie w dniu wystąpienia szkody ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Kredytobiorca obligatoryjnie musi posiadać protokołu oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.