Menu

System Bankowości Internetowej (SBI)

To jedna z form usługi bankowości elektronicznej, dostępna dla Posiadaczy rachunków rozliczeniowych lub rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (płatniczych)

Funkcjonalności:

• sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bankowych
• sprawdzanie historii rachunków bankowych
• sprawdzanie stanu rachunków kredytowych
• wykonywanie poleceń przelewów jednorazowych w złotych
• wykonywanie poleceń przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych
• wykonywanie poleceń przelewów do ZUS
• wykonywanie poleceń przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
• otwieranie lokat terminowych w złotych
• drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
• zarządzanie szablonami płatności
• składanie zleceń cylicznych 
• dyspozycje przekazu dewizowego
• doładowania telefonów komórkowych
• miniaplikacja Rodzina 500 Plus - do składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (nowe SBI) 
• miniaplikacja Przepływy - do kontrolowania wydatków i dochodów (nowe SBI)
• miniaplikacja Terminarz - przypomnina o zdarzeniach wystepujących na koncie, np: koniec lokaty, płatność zlecenia stałego (nowe SBI)
• miniaplikacja Geolokalizacja - wskazuje najlizszą placówkę i bankomat (nowe SBI)
• mobilność - dostosowywanie się interfejsu systemu do używanego urządzenia
płatności internetowe online (ePłatności)
Bezpieczeństwo korzystania z SBI zapewnia szyfrowanie protokołem SSL oraz zastosowanie tokenów generujących hasła jednorazowe lub hasła SMS.

SBI jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zobacz także: