Menu

System Bankowości Internetowej - SBI

to jedna z form bankowości elektronicznej dostępna dla Posiadaczy rachunków rozliczeniowych lub oszczędnościowo-rozliczeniowych

Funkcjonalności:
• sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bankowych
• sprawdzanie historii rachunków bankowych
• sprawdzanie stanu rachunków kredytowych
• wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych
• wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych
• wykonywanie przelewów do ZUS
• wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
• otwieranie lokat terminowych w złotych
• drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
• zarządzanie szablonami płatności
• zlecenia stałe
• dyspozycje przekazu dewizowego
• doładowania telefonów komórkowych
• miniaplikacja Rodzina 500 Plus - do składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (nowe SBI) 
• miniaplikacja Przepływy - do kontrolowania wydatków i dochodów (nowe SBI)
• miniaplikacja Terminarz - przypomnina o zdarzeniach wystepujących na koncie, np: koniec lokaty, płatność zlecenia stałego (nowe SBI)
• miniaplikacja Geolokalizacja - wskazuje najlizszą placówkę i bankomat (nowe SBI)
• mobilność - dostosowywanie się interfejsu systemu do używanego urządzenia


Bezpieczeństwo korzystania z SBI zapewnia szyfrowanie protokołem SSL oraz zastosowanie tokenów generujących hasła jednorazowe lub hasła SMS.

SBI jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zobacz także: