Zatrzeżenie karty płatniczej

 

 

 

W przypadku utraty karty płatniczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Centrum Komunikacji (tel.: +48 61 856 52 78 ) czynnym całą dobę lub w dowolnym centrum VISA,
  • telefonicznie w Banku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr tel. + 48 56 491 31 51
  • osobiście w dowolnym Oddziale Banku Spółdzielczego w Brodnicy lub innym banku honorującym karty VISA

W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.