Program Rodzina 800+O programie

 

Rodzina 800 plus to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 800,00 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu.

 • Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja.

 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 • Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną przez:

  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

  • Bankowość elektroniczną,

  • Portal PUE ZUS.

 • Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 • Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci.

 • Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2024/2025 można składać drogą online od 1 lutego 2024 r.

 • Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2024 r. gwarantuje wypłatę świadczenia w miesiącu czerwcu 2024 r.

 • Złożenie wniosku do 30 czerwca 2024 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 • Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl.

 

Składanie wniosku

 

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy umożliwia złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ online w bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty wcześniej przygotuj ich skany.

 • Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

 • Bank nie weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi, po tym jak wniosek zostanie przekazany do ZUS. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do ZUS.

 

Złóż wniosek

 

 • Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej, wybierz z menu PROGRAM 300/800 + , wypełnij wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ zgodnie z dalszymi wskazówkami.

 • Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia. Następnie na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku.

 • Wysłany wniosek można pobrać w formie PDF tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

 • Po przesłaniu wniosku, w bankowości internetowej status wniosku możesz sprawdzić wybierając z menu PROGRAM 300/800 +, a następnie ZOBACZ STATUS ZŁOŻONEGO WNIOSKU. Prezentowane statusy to:

- Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

- Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

- Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

 

Ważne

 • Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 • Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca].

 • Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

 • Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.