PSD2 - Informacje dla podmiotów trzecich (TPP)

Witamy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.


 

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.


Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs, umożliwiający dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

1.1.Streszczenie dokumentacji technicznej interfejsu specjalnego

Wstęp

Prezentujemy Państwu interfejs API utworzony zgodnie z Dyrektywą usług płatniczych (PSD2), którego celem jest udostępnienie bezpiecznego i łatwego w użyciu zestawu usług finansowych udostępnianych przez Bank. Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

Implementacja zawiera usługi z domeny:

  • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje na temat rachunków Klienta,
  • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
  • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) - usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym Płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) - podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Lista usług

AUTH AIS CAF PIS
∙ authorizationCode
∙ authorize
∙ token
∙ deleteConsent
∙ getAccount
∙ getAccounts
∙ getHolds
∙ getTransactionDetail
∙ getTransactionsCancelled
∙ getTransactionsDone
∙ getTransactionsPending
∙ getTransactionsRejected
∙ getTransactionsScheduled
∙ getConfirmationOfFunds ∙ bundle
∙ cancelPayments
∙ cancelRecurringPayment
∙ domestic
∙ EEA
∙ getBundle
∙ getPayment
∙ getRecurringPayment
∙ nonEEA
∙ recurring
∙ tax

 

1.2.Dokumentacja techniczna interfejsu specjalnego

Jeśli potrzebują Państwo dokumentacji technicznej prosimy o kontakt – wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia  (dostepny w sekcji Pliki do pobrania) na adres mailowy:[email protected]. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko. Dostęp do tego środowiska mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia  (dostepny w sekcji Pliki do pobrania) na adres mailowy:[email protected]. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres Sandobox.

3.1. Zgłoszenia przeszkód w dostępności interfejsu

Zależy nam na dobrej współpracy i rozszerzeniu oferty dla naszych Klientów o innowacyjne, ułatwiające życie produkty finansowe. Dlatego też, jeśli w fazie testów integracyjnych napotkają Państwo na przeszkody – prosimy o przekazanie informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby te problemy rozwiązać. Wypełniony formularz zgłoszenia problemu (dostepny w sekcji Pliki do pobrania) proszę przesłać na adres mailowy: [email protected]. Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

3.2. Przerwy serwisowe

Systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, jak również docelowy interfejs produkcyjny wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążą się one z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.