O programie Dobry Start

 

 

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku dla każdego rozpoczynającego rok szkolny dziecka jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu.

 • Świadczenie przysługuje uczniom do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia

 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2023/2024 będą uczęszczały do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. "zerówce".

 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 • Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry strat, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną.

 • Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 

Wnioski o świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2023/2024 można składać drogą online od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. przez:

 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

 • Bankowość elektroniczną,

 • Portal PUE ZUS.

 

Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2023 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2023 r. Dla wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Więcej informacji o świadczeniu Dobry Start znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/dobrystart.

 

 

Składanie wniosku

 

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy umożliwia złożenie wniosku Dobry Start online w bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty wcześniej przygotuj ich skany.

 • Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

 • Bank nie weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi, po tym jak wniosek zostanie przekazany do ZUS. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do ZUS.

 

 

 

Złóż wniosek

 

 • Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej , wybierz z menu PROGRAM 300/500 + , wypełnij wniosek o świadczenie Dobry Start zgodnie z dalszymi wskazówkami.

 • Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia. Następnie na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku.

 • Wysłany wniosek Dobry Start można pobrać w formie PDF tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

 • Po przesłaniu wniosku, w bankowości internetowej status wniosku możesz sprawdzić wybierając z menu PROGRAM 300/500 +, a następnie ZOBACZ STATUS ZŁOŻONEGO WNIOSKU. Prezentowane statusy to:

- Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

- Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

- Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

 

Ważne

 • Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 • Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

 • Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

 • Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.