Menu

SMS Kontakt

Usługa SMS Kontakt zapewnia jednokierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku.

Posiadacz rachunku otrzymuje następujące informacje:

  • o zmianie salda - po każdej operacji na rachunku
  • o pojawieniu się debetu na rachunku,
  • o saldzie rachunku - o wybranej godzinie w wybrane dni tygodnia
  • o zalogowaniu do SBI ,
  • o zrealizowaniu przelewu (poprzez SBI)
  • o odrzuceniu przelewu (poprzez SBI)
Warunkiem korzystania z usługi SMS Kontakt jest złożenie  w Oddziale Banku odpowiedniej dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu operatora krajowego. 

Usługa ta jest dostepna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.