Menu

Karty płatnicze - zatrzeżenie i zasady bezpieczeństwa


W przypadku utraty karty płatniczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Centrum Komunikacji (tel.: +48 61 856 52 78 ) czynnym całą dobę lub w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście w dowolnym Oddziale Banku Spółdzielczego w Brodnicy lub innym banku honorującym karty VISA


W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.


Zasady bezpieczeństwa kart płatniczych: