Menu

Transakcje wymiany walut

Zalety korzystania z transakcji wymiany walutowej:

  • atrakcyjne kursy wymiany walut;
  • szybka i prosta procedura zawierania transakcji;
  • możliwość bezgotówkowej wymiany dla wszystkich par walutowych podawanych w Tabeli kursów Banku;
  • wymiana gotówkowa dla walut EUR, USD, SEK, GBP;
  • możliwość zawierania transakcji w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • indywidualne ustalanie kursów walut już od 1000 EUR;
  • możliwość realizacji zlecenia zagranicznego wg indywidualnego kursu walut;
  • brak opłat za dokonanie transakcji wymiany walutowej;

Bank dokonuje natychmiastowych bezgotówkowych transakcji wymiany dla wszystkich walut zamieszczonych w Tabeli kursów Banku. Rozliczenie transakcji następuje w dniu jej zawarcia.

Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany. W przypadku zastosowania kursu preferencyjnego ustalenie kursu możliwe jest od kwoty 3.000,00 EUR (lub równowartości 5.000,00 EUR dla pozostałych walut, dla których Bank przeprowadza rozliczenia walutowe). Zasady stosowania kursów walutowych określa:

  1. Regulamin stosowania kursów walutowych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy - dla klientów, którzy zawarli umowę prowadzenia rachunku w BS Brodnica do dnia 07.04.2017r.
  2. Regulamin rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy - dla klientów Banku, którzy zawarli umowę prowadzenia rachunku od dnia 10.04.2017r.

W celu dokonania transakcji lub uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy Państwa do placówek naszego Banku lub prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze specjalistami rynku walutowego (pod numerem 56 49-300-78).