Bankowość internetowa SBI

 

Bankowość internetowa SBI oparta na nowej platformie systemowej, to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.

Wprowadzona nowa koncepcja wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji umożliwia udostępnianie znacznie szerszej gamy dodatkowych, spersonalizowanych produktów oraz usług. Pozwala również na dostosowywanie funkcjonalności oraz wyglądu do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, dzięki czemu korzystanie z niej jest nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej intuicyjne.

Nowa wersja bankowości internetowej jest zgodna z zasadami Responsive Web Design. Dzięki tej technice automatycznie dostosowuje swój wygląd, wielkość i funkcjonalność do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dopasowany układ danych, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej filozofii nawigacji gwarantuje, że nowa bankowość internetowa jest prosta i wygodna w obsłudze.Praca w systemie jest możliwa z poniższymi wersjami przeglądarek internetowych oraz wyższymi:

 • Chrome 50.x
 • Firefox 46.0
 • Edge
 • Safari (iOS 9.x)

Uwaga : nie będzie dalej wspierana przeglądarka Internet Explorer.

Umożliwia użytkownikowi samodzielną zmianę limitów dla wykonywanych transakcji bezgotówkowych.

Posiadając zarówno konto osobiste, jak i firmowe, istnieje możliwość wygodnego przełączania się pomiędzy kontekstami pracy, które są dedykowane odpowiedniemu typowi klienta i zawierają dostosowane funkcjonalności.

W celu wysłania przelewu w kontekście firmowym wymagane jest:
1. podpisanie zlecenia,
2. przekazanie go do realizacji.

W kontekście firmowym udostępniony został specjalny kontener na przelewy (odpowiednik koszyka z kontekstu osobistego), w którym użytkownik może zapisywać swoje przelewy, a następnie zarządzać ich wysyłką.

W kontekście firmowym istnieje możliwość samodzielnego nadawania szczegółowych uprawnień użytkownikom bankowości internetowej, w tym m.in. ukrywanie bądź ukazywanie widoku wybranych rachunków.


Korzystanie z systemu


Zarządzanie rachunkami

 • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
 • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.

Obsługa dyspozycji płatniczych

 • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
 • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, itp.
 • Obsługa płatności zagranicznych (SWIFT, SEPA).

Lokaty terminowe

 • Otwieranie i zamykanie lokat terminowych w złotych

Doładowanie telefonów komórkowych

Program 300/500 Plus

 • Program 300/500 Plus – służący do składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz świadczenia 300+

ePłatności

eKantor BS

Obsługa złożonych schematów akceptacji

 • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

 • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.

 • pobierz załącznik (wniosek) w formacie PDF
 • wypełnij pobrany wniosek – jest to formularz aktywny, niewymagający wpisywania danych odręcznie
 • wydrukuj wniosek i podpisz zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku
 • wniosek o korzystanie z SBI możesz złożyć:
  • elektronicznie: zrób skan lub zdjęcie wniosku i prześlij na adres e-mail: [email protected]
  • drogą pocztową na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wniosek SBI”
 • po otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie