System Bankowości Internetowej (SBI)

To jedna z form usługi bankowości elektronicznej, dostępna dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (płatniczych)


Funkcjonalności m.in.:

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bankowych
 • sprawdzanie historii rachunków bankowych
 • wykonywanie poleceń przelewów jednorazowych w złotych i w walutach wymienialnych
 • otwieranie lokat terminowych w złotych
 • składanie zleceń systematycznych (zlecenia stałe)
 • doładowanie telefonów komórkowych
 • Program 300/500 Plus – służący do składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz świadczenia 300+
 • płatności internetowe online (ePłatności)
 • eKantor BS

Jak uzyskać dostęp?

...

pobierz załącznik (wniosek) w formacie PDF

...

wypełnij pobrany wniosek – jest to formularz aktywny, niewymagający wpisywania danych odręcznie

...

wydrukuj wniosek i podpisz zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku

...

wniosek o korzystanie z SBI możesz złożyć:

 • elektronicznie: zrób skan lub zdjęcie wniosku i prześlij na adres e-mail: [email protected]
 • drogą pocztową na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wniosek SBI”
...

po otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie


Bezpieczeństwo korzystania z SBI zapewnia szyfrowanie protokołem SSL oraz zastosowanie hasła SMS.

SBI jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu