Bankomaty

Zapraszamy do korzystania z naszych bankomatów. Klienci naszego banku mogą pobierać pieniądze bez prowizji w naszych bankomatach a także w około 5000 innych, należących do banków spółdzielczych i banków zrzeszających :

  • BPS,
  • SGB,
  • Santander Bank Polska

 

Wyszukiwarka bankomatów BS Brodnica

Nasze bankomaty umożliwiają zasilenie stanu konta telefonów typu pre-paid (Orange, Simplus, Tak-Tak).

Zaimplementowana jest równiez usługa DCC *. W przypadku skorzystania z usługi DCC udostępnianej w bankomatach Banku Spółdzielczego w Brodnicy kwota transakcji zostanie przeliczona na walutę karty według kursu stosowanego przez VISA. Kalkulator do przeliczania kursów walut dostepny jest na stronie: https://www.visa.pl .

Przed autoryzacją takiej transakcji zostanie Klientowi zaprezentowana kwota transakcji w walucie karty i zastosowany do wymiany kurs walutowy.

Za przeliczenie kwoty transakcji Bank Spółdzielczy w Brodnicy nie pobiera dodatkowych opłat/prowizji.

 

Usługa DCC (ang. "Dynamic Currency Conversion") - to usługa udostępniania przez punkty handlowo-usługowe lub wybrane bankomaty, umożliwiająca rozliczenie transakcji kartowej w walucie karty (rachunku). Dzięki usłudze DCC Klient zawsze zna dokładną kwotę obciążenia swojego rachunku.