Uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera z udziałem BS Brodnica

 

 

13 sierpnia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Aleksander Mikołajczak wziął udział w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę urodzin generała Józefa Hallera. Organizatorem obchodów był Klub Jazdy Konnej Joker w Działowie im. 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie przy współudziale naszego Banku.

Główne uroczystości odbyły się we wsi Sarnowo koło Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie), nieopodal której w okresie międzywojennym w majątku Gorzuchowo zamieszkał z rodziną i prowadził gospodarstwo gen. Józef Haller.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą z udziałem ułanów i pocztu sztandarowego 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie. Nabożeństwo odbyło się w Kościele świętego Marcina w Sarnowie, dawnej parafii Generała, w której po dziś dzień znajduje się ufundowana przez niego wieczna lampa wotywna. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy w asyście orszaku konnego udali się na Górę św. Jana, gdzie przy kapliczce której był fundatorem, uczczono jego pamięć i złożono kwiaty. Wśród uczestników upamiętniających urodziny Generała byli m.in. przedstawiciel Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Krzysztof Mikrut oraz Senator RP Ryszard Bober. Część oficjalna zakończona została w gospodarstwie rolnym Janiny i Piotra Madejów w Działowie prelekcją poświęconą biografii i wyjątkowości postaci „Błękitnego Generała”.

Udział Banku w uroczystościach to oddanie hołdu generałowi Hallerowi nie tylko jako żołnierzowi, bohaterowi polskiej niepodległości ale również społecznikowi.

- Czuliśmy jako Bank potrzebę włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia, które miało na celu oddanie czci generałowi Józefowi Hallerowi nie tylko jako wybitnemu żołnierzowi i patriocie, ale również podkreślenie jego wkładu i pracy społecznej w ruchu spółdzielczym – podkreśla prezes BS Brodnica Aleksander Mikołajczak.

Po przejściu w stan spoczynku w roku 1911 gen. Haller pełnił m.in. funkcję inspektora w Towarzystwie Kółek Rolniczych we Lwowie, został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, jak również aktywnie działał w PCK, Związku Hallerczyków, Akcji Katolickiej oraz ZHP.

Warto wspomnieć, że upamiętnienie pobytu gen. Józefa Hallera w majątku w Gorzuchowie miało dla naszego Banku szczególne znaczenie również z innego powodu. - W oddalonej zaledwie pięć kilometrów od Gorzuchowa wsi Obory urodził się 15 października 1825 roku protoplasta i założyciel Banku Spółdzielczego w Brodnicy Mieczysław Łyskowski.

 

 


Generał Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach. Działał w ruchu skautowym i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Był m.in. współautorem projektu obowiązującego do dziś Krzyża Harcerskiego. W historii Rzeczypospolitej zapisał się jako komendant Legionów Polskich, twórca Armii Polskiej we Francji, generalny inspektor Armii Ochotniczej i członek Rady Obrony Państwa w czasie wojny polsko–bolszewickiej. W 1920 roku dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Po wybuchu II wojny światowej przebywał we Francji, a po jej kapitulacji przedostał się do Wielkiej Brytanii. Sprawował funkcję ministra Rządu RP na uchodźstwie.


Łyskowski MIECZYSŁAW, M. Koschembahr-Łyskowski, urodził się 15 października 1825 w Oborach k. Chełmna. Działacz narodowy, społeczny i oświatowy, prawnik; uczestnik Wiosny Ludów, działacz i dyrektor banków spółdzielczych w Wielkopolsce, współzałożyciel Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie. Założyciel Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Zmarł 18 stycznia 1894 w Poznaniu.

mini_1

 

mini_1

 

mini_1

 

mini_1

 

mini_1

 

mini_1

 

mini_1

 

mini_1