Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu BS Brodnica odznaczony „za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

 

 

Prezes Zarządu BS Brodnica Aleksander Mikołajczak został odznaczony przez Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Paszyka państwowym odznaczeniem - Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu podkreślono wkład wniesiony przez Prezesa do sektora bankowego.

 

1Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu BS Brodnica. Źródło zdjęć: Związek Banków Polskich

 

Medale zostały wręczone przez prof. Waldemara Sługockiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz dr. Tadeusza Białka,  prezesa Związku Banków Polskich 3 lipca 2024 r. podczas Gali Liderów Finansowania Innowacji towarzyszącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odznaka została nadana Prezesowi Mikołajczakowi na wniosek Związku Banków Polskich. Odznaczenie przyznano w uznaniu dokonań zawodowych Prezesa Aleksandra Mikołajczaka.

 

Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiących konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki, w tym w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym. Przyznawana jest od 2014 r.

 

Więcej informacji: Gala Liderów Finansowania Innowacji 2024 (bank.pl)

 

4Źródło zdjęć: Związek Banków Polskich

 

 

 

2 3