BS Brodnica uczestnikiem spotkania w MRiRW na temat wsparcia rolnictwa ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych Plus

 

12 czerwca br., na zaproszenie Pana Adama Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczyliśmy jako jeden z prelegentów w konferencji poświęconej instrumentom finansowym z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus) uruchamianych ze środków Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (WPR).

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele KZBS, banków zrzeszających oraz banków spółdzielczych, które w znacznej mierze uczestniczą w kredytowaniu sektora rolnego również z wykorzystaniem funduszu rolnego.

Celem spotkania było omówienie nowych instrumentów finansowych wspierających sektor rolny oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami finansowymi a przedstawicielami administracji państwowej.

Udział naszego Banku w konferencji wynikał z jego dużego wkładu w dystrybucję środków z Funduszu Gwarancji Rolnych na rzecz wsparcia lokalnych gospodarstw rolnych. - BS Brodnica zajął drugie miejsce w całym sektorze bankowym pod względem ilości udzielonych gwarancji FGR stanowiących zabezpieczenie udzielanych kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych z dopłatą do odsetek.

Na konferencji nasz bank reprezentował Pan Jacek Teodorski, członek zarządu oraz Pani Sylwia Przeracka, dyrektor Departamentu Handlowego, która wystąpiła jako jeden z prelegentów. W swoich wystąpieniach przedstawiciele BS Brodnica podsumowali dotychczasowe doświadczenia Banku z wdrażania tego rodzaju instrumentów finansowych wśród swoich klientów. W trakcie spotkania przedstawiono również propozycje jeszcze lepszego dostosowania do potrzeb sektora rolnego założeń kolejnych programów zwrotnego wsparcia, jak choćby nowej odsłony  Funduszu Gwarancji Rolnych Plus w postaci gwarancji oraz dopłat do odsetek do kredytów inwestycyjnych.

Gwarancja FGR Plus to instrument udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków, które zawarły stosowne umowy. Stanowi bezpłatne zabezpieczenie udzielanych kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Kredytobiorcy w ramach środków z Funduszu mogą ubiegać się o dotację na spłatę odsetek w okresie pierwszych 24 miesięcy kredytowania w wysokości do 50% lub nawet 100% kwoty raty odsetkowej, w zależności od spełnienia wyznaczonych kryteriów.

Gwarancja FGR Plus jest już dostępna w ofercie BS Brodnica. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z doradcami w naszych placówkach.

Więcej informacji na stronie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

 

1 Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

 

2Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych