BS Brodnica wśród laureatów XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” Miesięcznika Finansowego BANK

 

27 maja 2024 r. podczas gali Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej ogłoszono wyniki XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” stanowiącego prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych instytucji finansowych tego sektora. Liderów wyłoniono w dwóch kategoriach: efektywność i aktywność na rynku.

Z dumą informujemy, że nasz Bank wśród banków o sumie bilansowej powyżej 1 mld zł zajął zaszczytne trzecie miejsce w kategorii „Efektywność” (awans z pozycji piątej w 2023 r.) oraz drugie miejsce w kategorii „Aktywność na rynku”.

FTBS_20240527_0288 Źródło: https://bank.pl/nowoczesny-bank-spoldzielczy-xxvii-krajowy-ranking-wyrozniajace-sie-banki-spoldzielcze-miesiecznika-finansowego-bank-bankowosci-lokalnej-kryzysy-niestraszne/

 

FTBS_20240527_0288 Źródło: https://bank.pl/nowoczesny-bank-spoldzielczy-xxvii-krajowy-ranking-wyrozniajace-sie-banki-spoldzielcze-miesiecznika-finansowego-bank-bankowosci-lokalnej-kryzysy-niestraszne/

 

Mając na uwadze wysoką pozycję  BS Brodnica w obu zestawieniach organizatorzy skierowali do Zarządu Banku słowa uznania podkreślające realizowany sposób zarządzania organizacją.

Nagrody w imieniu BS Brodnica odebrał Grzegorz Głowacki członek zarządu ds. informatyki i innowacji.

Źródło zdjęć: ""Miesięcznik Finansowy BANK""

 

W tegorocznej edycji Rankingu wzięło udział 76 banków spółdzielczych.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie analizy wyników osiągniętych w latach – 2022–2023.

Przy porównaniu efektywności działania poszczególnych banków brano pod uwagę pięć obiektywnych czynników: dynamikę podstawowych przychodów, wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I oraz koszt ryzyka. Tworząc zestawienie efektywności doceniono wyższe tempo wzrostu przychodów, umiejętne zarządzanie kosztami i ryzykiem.

W drugiej kategorii – aktywności na rynku, oceniono z kim lokalna społeczność chce najbardziej współpracować, liczbę członków banku, zaufanie do banku wyrażone w liczbie klientów lokujących swoje oszczędności oraz liczbie udzielonych kredytów.

 Pełne wyniki Rankingu

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Źródło zdjęć: ""Miesięcznik Finansowy BANK""

 

Jesteśmy dumni, że nasza praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone i docenione. To dla nas ogromna motywacja do dalszego działania.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, które pozwalają nam osiągać tak znaczące sukcesy.


Organizatorem Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” jest Miesięcznik Finansowy BANK. Ranking poza prestiżowym wyróżnieniem jest również cennym źródło informacji dla klientów, którzy szukają stabilnego i rzetelnego partnera finansowego. Pozwala na porównanie różnych banków spółdzielczych pod kątem ich efektywności i aktywności na rynku, co ułatwia wybór najlepszej oferty.