Bank Spółdzielczy w Brodnicy w czołówce wśród najbardziej efektywnych banków w Polsce. (wg Rankingu Banków w XXVII edycji konkursu Miesięcznika Finansowego BANK)

 

 

Do konkursu zaproszone zostały wszystkie największe banki działające w formie spółki akcyjnej oraz największe banki spółdzielcze. W tegorocznej edycji porównano wyniki osiągnięte przez poszczególne instytucje finansowe funkcjonujące na polskim rynku w okresie ostatnich dwóch lat: 2020-2021. Ranking objął zestawienie skonsolidowanych wyników finansowych 13 banków za 2020 r. oraz za 2021 r.

Organizatorzy podkreślili uczestnictwo naszego Banku jako reprezentanta sektora lokalnych instytucji finansowych. Cyt. „(…) Warto wspomnieć o uczestnictwie reprezentanta sektora lokalnych instytucji finansowych – Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który – choć najmniejszy pod względem sumy bilansowej i zakresu działalności z prezentowanych przez nas podmiotów, jest zarazem największym bankiem spółdzielczym w Polsce – do tego działającym indywidualnie, poza strukturami zrzeszenia. Kolejny rok staje on w szranki z największymi instytucjami bankowymi w Polsce.”

 

Najważniejszą kategorią prezentowaną w rankingu było porównanie efektywności działania poszczególnych instytucji bankowych, na którą składało się pięć parametrów:

  1. dynamika przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat, dochody z pozycji wymiany i wynik z instrumentów finansowych) w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2020 r.,
  2. wysokość wskaźnika ROE,
  3. wysokość wskaźnika ROA,
  4. poziom wskaźnika C/I w 2021 r.,
  5. koszt ryzyka (rozumiany jako stosunek utworzonych odpisów do sumy aktywów banku).

W wyniku oceny wyłonieni zostali zwycięzcy rankingu w kategorii m.in. „Lider efektywności”, a spośród nich zwycięzcy całego Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

 

tabela1_1466.jpg
Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK, nr 06 (347), czerwiec 2022 r., str. 30-51. 

W klasyfikacji Liderów efektywności nasz Bank uplasował się na szóstej pozycji awansując z miejsca ósmego w edycji ubiegłorocznej. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż jesteśmy jedynym bankiem spółdzielczym w kraju, który skorzystał z zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie MF BANK co świadczy nie tylko o prowadzeniu przejrzystej polityki informacyjnej względem naszych klientów, ale dowodzi również, iż nie boimy się konkurować z największymi bankami komercyjnymi.