Prezes Aleksander Mikołajczak uhonorowany Medalem Kopernika Związku Banków Polskich

 

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Aleksander Mikołajczak został uhonorowany Medalem Kopernika ZBP za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości.

Medal przyznawany od 2019 r. jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem stanowiącym wyraz uznania za wkład  i osobiste, kreatywne działania na rzecz polskiej bankowości.

Gala_FFA_2024_web-361 Źródło: Związek Banków Polskich

 

W swoim wystąpieniu podczas Gali, Prezes Mikołajczak podziękował Związkowi Banków Polskich za to prestiżowe wyróżnienie oraz podkreślił znaczenie pracy całego zespołu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który konsekwentne dąży do oferowania klientom usług o jak najwyższej wartości.

Medal Kopernika z pewnością będzie stanowił inspirację do kontynuowania działań  na rzecz rozwoju sektora finansowego, a w szczególności sektora bankowości spółdzielczej.

Źródło: Związek Banków Polskich

Medale Kopernika ZBP zostały wręczone 27 marca br. podczas wieczornej Gali Forum Finansowania Agrobiznesu 2024. Z rąk Prezesa ZBP Tadeusza Białka i Wiceprezesa Bartosza Kublika, medale odebrali:

  • Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu, BS Brodnica
  • Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro, BNP Paribas Bank Polska SA
  • Piotr Domagała, Dyrektor Departamentu Sektora Rolnego, Pion Bankowości Detalicznej, Bank Santander SA
  • Krzysztof Rogowski, Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego, Bank BPS SA
  • Roman Działkowski, Dyrektor Biura Produktów i Procesów Klienta Instytucjonalnego, SGB Bank SA
  • Beata Andrzejewska, Wiodący Menadżer Produktu, Departament Klienta Korporacyjnego, Bank BPS S.A.

Wszystkim serdecznie gratulujemy