Anna Pesta - pracownik Banku Spółdzielczego w Brodnicy wśród wyróżnionych Medalami Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

 

Z dumą i przyjemnością dzielimy się z Państwem informacją, że w wśród wyróżnionych decyzją Zarządu ZBP Medalem Mikołaja Kopernika – honorowym wyróżnieniem dla przedstawicieli banków – uczestników Systemu AMRON, którzy swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i wieloletnimi działaniami w gronie Komitetu Uczestników Systemu AMRON w okresie ostatnich kilkunastu lat znacząco przyczynili się do rozwoju i wzrostu znaczenia tej międzybankowej bazy danych o nieruchomościach, uhonorowana została Pani Anna Pesta – pracownik Centrali naszego Banku.

 

Więcej: https://bank.pl/uroczystosc-wreczenia-medali-mikolaja-kopernika-zbp-podczas-xix-kongresu-finansowania-nieruchomosci-mieszkaniowych