BS Brodnica wśród liderów programu gwarancji de minimis BGK

 

 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrodą za najwyższy wśród banków spółdzielczych działających samodzielnie udział sprzedaży gwarancji de minimis. Pamiątkową statuetkę lidera programu 17 marca br. podczas konferencji „Gwarancje BGK jako instrument wsparcia polskiej gospodarki” odebrał z rąk prezesa zarządu BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki  prezes zarządu BS Brodnica Aleksander Mikołajczak.

 

 

image_processing20230317-4035051-12e7774

BS Brodnica udziela przedsiębiorcom kredytów i pożyczek w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis od 2013 roku, znajdując się w gronie liderów ich sprzedaży. Od początku istnienia programu Bank udzielił kredytów z gwarancjami de minimis o wartości blisko 350 mln zł.

 

***

 

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP. Mogą z nich skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na bieżącą działalność, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego. Dzięki gwarancji de minimis przedsiębiorca ma możliwość prostego zabezpieczenia kredytu, jak również skorzystania z wydłużonego okresu kredytowania oraz ponosi niższe całkowite koszty kredytu.